Een donker woud

Dante vergeleek het met een diep en donker woud: de geestestoestand van een mens die alle hoop verloren heeft dat er nog iets van hem kan worden, dat er nog iets goeds voor hem is weggelegd. Een klein en onbeduidend wezen voelt hij zich, krachteloos en door zijn talenten verlaten. ‘Het is te laat’, denkt hij misschien, ‘er is nu téveel gebeurd wat mijn onmacht heeft bewezen’, of: ‘er is zoveel tijd verstreken dat mijn talenten inmiddels zijn uitgedoofd. Ik kan niet langer, zoals in vroegere jaren, over ze beschikken.’

Lees verder “Een donker woud”

Duisternis en licht

Sprak ik: ‘mij mag het duister omsluiten,
het licht worde nacht om mij heen’ –
voor ù heerst in het duister geen duister:
lichtend is de nacht als de dag,
de duisternis is gelijk licht.

(Psalm 139)

In eerste instantie maakt het me droevig, zo’n lege kerk zonder altaar of interieur, maar de goede vriend die bij me is weet de oeroude Pieterskerk van Leiden met zijn verhalen tot leven brengen. Ik zie hem verrukt staren naar de witgele gloed op de bakstenen muren, schijnsels van binnenvallende zonnestralen. Zijn proefschrift gaat over de spirituele betekenis van duisternis en licht in de Rooms-katholieke liturgie.

Lees verder “Duisternis en licht”

Kinderfantasieën

Als jong kind heb ik een periode veel gefantaseerd hoe het zou zijn om samen met een vriendinnetje te worden ontvoerd door een kinderlokker. Hij woonde in een rijtjeshuis, precies zoals wijzelf met onze ouders, en sloot ons op in een geheime achterkamer, waar we niet werden ontdekt omdat hij ons dreigend verbood geluiden te maken. We kregen allebei een klein pakketje spullen – wat kleren en dieren van plastic en pluche om mee te spelen, een stapeltje leesboekjes en een schriftje met pen – en moesten onszelf dag in dag uit in dat achterkamertje zien te vermaken. Zo nu en dan bracht hij eten en drinken en moesten we ons voor hem uitkleden, waarna hij onze blote lichamen bekeek – was dat immers niet wat kinderlokkers deden?

Lees verder “Kinderfantasieën”

Tussen mens en acteur

Wie geen weet heeft van wat er schuilgaat in zijn binnenste, of daar wel een vermoeden van heeft maar het angstvallig tracht weg te stoppen, leeft met een masker op. Datgene wat onder het masker verborgen ligt, krijgt niet de aandacht en erkenning die het nodig heeft, waardoor het – zoals een kind dat zich miskend voelt – gaat jengelen en soms tot heftige uitbarstingen komt. Terwijl de Duitse schilder Otto Dix (1891 – 1969) de bespottelijkheid van de menselijke maskerade in zijn doeken ver- beeldt, probeert de Pools-Amerikaanse schrijver Jerzy Kosinski (1933 – 1991) de lezers van zijn korte verhalen bewust te maken van de duisternissen die schuilgaan onder ieder menselijk masker, zodat die op een volwassen manier in het leven kunnen worden geïntegreerd.

Lees verder “Tussen mens en acteur”

Gehavende jonge vrouw

Ik ging die dag geheel in het blauw gekleed, zij droeg een wit truitje en een witte rok. ‘Vind je niet dat opvallend veel mensen vandaag blauwe en witte kleren dragen?’ merkte ze op. Toen ik m’n schouders ophaalde en haar vragend aankeek, liet ze me weten dat dat volgens haar een betekenis had. Langzaam drong het tot me door dat zij overal ‘tekens’ ontwaarde en dat ze een beetje paranoia was.

Lees verder “Gehavende jonge vrouw”

Zinvol en zinloos leven

Tegenover me zit een knappe jongen met levendige bruine ogen, in de bloei van zijn leven zo te zien, maar hij vertrouwt me toe dat hij onlangs een hevige psychose heeft gehad, mede veroorzaakt door blowen en het vervreemdingseffect van existentialistische filosofie. Nog steeds trekt dergelijke filo- sofie hem aan: het werpt je terug op jezelf en confronteert je met de waarheid dat het leven zinloos en tijdelijk is en dat wij mensen niet wezenlijk verschillen van dieren, aangedreven door driften en angsten. Het is vast aangenamer om met oogkleppen op te leven, zegt hij, maar voor iemand zoals hij, met een vorsend verstand en onstuitbare nieuwsgierigheid, is dat nu eenmaal niet weggelegd.

Lees verder “Zinvol en zinloos leven”

Het Centraal Museum

Het Centraal Museum in Utrecht is een rommelig museum, waar de meest uiteenlopende vormen van kunst op onlogische wijze naast elkaar zijn uitgestald. Vijf schilderijen van Marlene Dumas hangen te dichtbij elkaar op één wandje, terwijl ‘Let’s Dance’ van David Bowie door de ruimte schalt en de klanken van Bachs klavecimbelmuziek uit het zaaltje ernaast, met renaissancistische altaarstukken en barokke poppenhuizen, erdoorheen te horen zijn. Ik moet bijzonder mijn best doen om, ondanks die potpourri aan omgevingselementen, aandachtig naar de schilderijen te luisteren, iets eigens aan ze te onttrekken, hun sfeer te voelen.

Lees verder “Het Centraal Museum”